• Cím:   3235 Mátraszentimre, Maléter Pál u. 13.
 • Tel:     +36/20 500 6690     Fax:   -
 • Email:  info@genea.hu
 • A Genea Egyesületet hosszú távú missziója a környezetvédelem iránt elkötelezett emberek szakmai összefogása, a környezetvédelem iránti tudatosság növelése, és terjesztése a civil társadalomban.


 • Az Egyesület céljai:


 • A környezetvédelem iránt elkötelezett emberek szakmai összefogásának, tevékenységük elismertségének elősegítése oktatási, ismeretterjesztési és gyakorlati képzések által.
 • Környezetvédelem iránti elkötelezettség iskoláskorban történő nevelésének elősegítése.
 • Az egészséges, élhető környezetet népszerűsítő rendezvények szervezése, népszerűsítő kiadványok, informatikai oktatóprogramok készítése, kiadása, adatbázisok létrehozása, kezelése, és azok támogatása.
 • Környezettudatos életmód népszerűsítése érdekében elsősorban a gyerekek és az ifjúság körében szabadidős sport tevékenységek, és a szabadban végezhető testmozgásokat népszerűsítő rendezvények szervezése és lebonyolítása, az ezen tevékenységek elterjedését szolgáló gyakorló bázisok létrehozása és működtetése.
 • A természetes, az élhető környezet védelme céljából, tekintettel az allergiás megbetegedések fokozatos növekedésére az allergén növények (elsősroban a Magyarországon nem őshonos parlagfű) élőhelyeinek feltérképezése, nyílvántartása. A parlagfűvel jelentősen szennyezett területek parlagfű mentesítése.
 • A természet védelme céljából a Kárpát-medencében megtalálható gombafajok élőhelyeinek feltérképezése, nyilvántartása, és élőhelyeik megóvása.
 • A hulladékkal ill. más környezetre káros anyaggal szennyezett élőhelyek kármentesítése. A környezet védelme céljából az illegális hulladéklerakók feltérképezése, nyilvántartása és felszámolása, a fellelt hulladékok lehetőség szerinti újrahasznosítása.
 • A környezetterhelés csökkentése érdekében a megújuló és újrahasznosítható energiaforrások (szélenergia, napenergia, geotermikus energia, bioenergia, egyéb) felhasználási lehetőségeinek megismertetése a társadalommal, és az ezekkel kapcsolatos ismeretek hasznosításának a gyakorlatban történő alkalmazása. A megújoló energiaforrások kiaknázásának fokozására irányuló beruházások elősegítése.
 • Az aktív és ökoturizmus fejlődésének segítése, természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos turisztikai attrakciók fejlesztése és működtetése. Az aktív és ökoturizmussal foglalkozó szervezetek, személyek szakmai összefogása, tevékenységük segítése és a környezet-és természetvédelem elveinek, gyakorlati eredményeinek minél jobb beépíthetősége érdekében a szolgáltatásaikba.
 • Környezettudatos életmódot népszerűsítő egészségügyi programok szervezése és lebonyolítása.
 • A környezetvédelemmel kapcsolatos innovációk támogatása, fejlesztése valamint az innovációk eredményeinek gyakorlati alkalmazásának segítése, és elterjedésüknek növelése a hátrányos helyzetű emberek életébe való alkalmazhatóság terjesztésével, ez által a hátrányos helyzetű emberek életminőségének javítása.
 • Az állatvédelem területén elsősorban a fiatalkorú lakosság mentális és erkölcsi fejlődésének elősegítése, a szolidáris és fejlett állattartási kultúra kialakítása érdekében.
 • Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

 • Friss hírek

  Fotó – idézőjel „ ”

  május 05., 23:42

  következő hirdetés „ ”

  Fotó – idézőjel „ ”

  május 05., 23:42

  következő hirdetés „ ”

  Fotó – idézőjel „ ”

  május 05., 23:42

  következő hirdetés „ ”

  Fotó – idézőjel „ ”

  május 05., 23:42

  következő hirdetés „ ”

  Következő menü

  Fotó – idézőjel „ ”

  május 05., 23:42

  következő hirdetés „ ”

  Fotó – idézőjel „ ”

  május 05., 23:42

  következő hirdetés „ ”

  Fotó – idézőjel „ ”

  május 05., 23:42

  következő hirdetés „ ”