• Cím:   3235 Mátraszentimre, Maléter Pál u. 13.
 • Tel:     +36/20 500 6690     Fax:   -
 • Email:  info@genea.hu

A GENEA Természet- és Környezetvédelmi Egyesületet 2006. február 6-án, 12 magánszemély alapította. Az Egyesület jelenleg 8 megyei tagszervezete van, székhelye Mátraszentimre. A Genea Egyesületet hosszú távú missziója a környezetvédelem iránt elkötelezett emberek szakmai összefogása, a környezet-védelem iránti tudatosság növelése, és terjesztése a civil társadalomban.


Az Egyesület céljai:

 • A környezetvédelem iránt elkötelezett emberek szakmai összefogásának, tevékenységük elismertségének elősegítése oktatási, ismeretterjesztési és gyakorlati képzések által.
 • Környezetvédelem iránti elkötelezettség iskoláskorban történő nevelésének elősegítése, támogatása.
 • Az egészséges, élhető környezetet népszerűsítő rendezvények szervezése, népszerűsítő kiadványok, informatikai oktatóprogramok készítése, kiadása, adatbázisok létrehozása, kezelése, és azok támogatása.
 • A természetes, az élhető környezet védelme céljából, tekintettel az allergiás megbetegedések fokozatos növekedésére az allergén növények (elsősorban a Magyarországon nem őshonos parlagfű) élőhelyeinek feltérképezése, nyilvántartása a parlagfűvel jelentősen szennyezett területek parlagfűtől való mentesítése.
 • A természet védelme céljából a Kárpát-medencében megtalálható gombafajok élőhelyeinek feltérképezése, nyilvántartása, és élőhelyeik megóvása.
 • A környezet védelme céljából az illegális hulladéklerakók feltérképezése, nyilvántartása és felszámolása, a fellelt hulladékok lehetőség szerinti újrahasznosítása.
 • A hulladékkal, illetve más környezetre káros anyaggal szennyezett élőhelyek kármentesítése.
 • A környezetterhelés csökkentése érdekében a megújuló és újrahasznosítható energiaforrások (szélenergia, napenergia, geotermikus energia, bioenergia, egyéb) felhasználási lehetőségeinek megismertetése a társadalommal, és az ezekkel kapcsolatos ismeretek hasznosításának a gyakorlatban történő alkalmazásának, alkalmazhatóságának a bemutatása.

Az egyesület módszertana céljai elérése érdekében:

Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását elősegíthetik.

Az Egyesület fennállása óta nem csak ismeretterjesztő, figyelemfelhívó tevékenységet folytat, és szakmai fórumot nyit a környezetvédelemmel foglalkozó szakemberek, és civilek részére, de olyan programsorozatokat is szervez, melyek a környezettudatos viselkedési normák felismerését, és kialakítását segítik elő, széles résztvevői kör számára.

A természetvédelem iránt elsősorban a fiatalabb korosztály érdeklődik. Ők azok, akiket legkönnyebben az interneten érhetünk el. Emellett a környezetszennyezés is közvetlenül érinti őket, hiszen hatásai már mindenütt észlelhetők, és jövőjüket veszélyezteti.

A fiatal felnőtteken túl igen fontosak számunkra a gyermekkorúak. Az ő megfelelő oktatásukkal, neveléssel, életük mindennapi részévé lehet tenni a környezettudatos életmódot. Az ő segítségükkel esetleg befolyásolhatóak szüleik, az idősebbek is.

Programsorozataink élménybeszámolóit elérhetővé tettük internetes portálunkon, ahol igyekszünk az általunk feltárt kistérségek kultúrájának, hagyományainak, történelmének feldolgozásával is segíteni annak a komplex látásmódnak a kialakulását, ami segítheti természeti- és, épített környezetünk értékeinek széles körű összefogás révén történő a megóvását.

Egyesületünk eddigi eredményei, folyamatban lévő projektjei:

 • Az egyesület résztvesz a különböző államigazgatási dokunmentumok, döntéselőkészítő anyagok társadalmi egyzetetésében, vitáiban országos és helyi szinten is.
 • Az egyesület évente 2 vízi terepi felmérést, és negyedévente 1-1 gyalogos terepi felmérést végzett, ezen kívül az egyes alapszervezetek önállóan is szerveztek terepi felméséeket.
 • 2006–2007. években alkalmanként 15-22 fő részvételével valósított meg tájbejárásokat, illetve környezet és természetvédelem szempontjából fontos terepi felméréseket.
 • Az egyesület három jelentősebb projektet valósított meg 2008-ban, és öt további projekt előkészítését kezdte meg, amelyből az egyik már támogatást nyert, míg további négy szakmai elbírálás alatt áll.
 • E programok közül az Egyesület 2008. évben megkezdte egy 13 részes tájbejárás - sorozat előkészítését és megvalósítását, amely az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programjának ”A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)” című pályázati konstrukciójának támogatásával kerül megvalósításra, melynek fő célja a környezettudatos gondolkodás elterjesztése a lakosság körében. A projekt során eddig több mint 400 fő aktív, és legalább 1000 fő passzív részvételét regisztráltuk.
 • 2008-ban, a Csillebérci gyerektáborral összefogva a nyári táborozások idején 3 környezetvédelmi napot tartottunk, melynek során bemutattuk, hogy már iskoláskorban hogyan, és mit tehetünk környezetünk védelméért. Ennek során többek között megismertettük a gyerekekkel a budai hegységben fellelhető védett természeti értékeket is.
 • Az egyesület Nyíregyházi tagszervezete 2008-ban 20 fő részvételével 3 napos környezetkárosítást feltáró programot szervezett, melynek keretében elsősorban az erdős, és lakott területektől távolabb eső természetvédelmi határok környezete került felmérésre, melynek során több illegális építési törmelék lerakóhelyet találtunk.
 • Az egyesület megkezdte egy, a megújuló energiák használatát bemutató - és oktató- központ létrehozásának előkészítését Nyíregyháza közigazgatási területén, és 2009-ben szeretnénk véglegesíteni ennek megvalósíthatósági tanulmányát, és engedélyes terveit.
 • 2009-ben egy minden eddiginél nagyobb projektsorozat megvalósításába kezdetett a Genea Egyesület. Ennek során az iskoláskorúak környezettudatosságának növelése érdekében három határszakaszon mintegy 1000 iskola és 4-5000 ezer tanuló részvételével tervezünk vetélkedőt és táborozási programokat szervezni. Az érintett határmegyék Magyarországon: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Békés megye, Szlovákiából a Kassai-kerület, Ukrajnából Kárpátalja-megye, és Romániából Arad-megye
 • Ebben az évben megkezdtük az előzőekkel azonos tartalmú programsorozat előkészítését a horvát, a szerb, az osztrák, és a szlovén határszakaszon is Ezeknek a projektek fő célja, a jövő nemzedék, a 10-18 éves korosztály környezettudatos gondolkodásának növelése, továbbá a határon átnyúló együttműködés fejlesztése, új ismeretségek, barátságok kialakítása révén.
 • Továbbfolytatjuk 2009-ben a korábbna megkezdett tájbejárás-sorozatunkat Zala-megyében, a Dél-Zalai Dombság természeti értékeinek bemutatásával, és megismertetésével, emellett 2009 őszén Somogy-megyében új tájbejárás-sorozatot indítunk.

Az egyesület számos vállalása teljesítéséhez szeretettel várja a természet- és környezetvédelem iránt elkötelezett és tenni akaró személyek, civil szerveződések kapcsolódását, valamint gazdasági társaságok anyagi, technológiai, oktatási jelelgű támogatását.

Genea Egyesület, 2009.
GENEA Természet- és Környezetvédelmi Egyesület alapszabályaAlulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése alapján létrehozták a GENEA Természet és Környezetvédelmi Egyesületet.

I. Az Egyesület adatai

  1. Az Egyesület neve: GENEA Természet és Környezetvédelmi Egyesület
  2. Az Egyesület rövidített neve: GENEA Egyesület
  3. Az Egyesület székhelye: 3235 Mátraszentimre, Maléter Pál u. 13.
   • Az Egyesület telephelye: 8617 Kőröshegy, Széchenyi u. 20.
   • Az Egyesület telephelye: 2600 Vác, Szent László út 24. fsz. 4.
   • Az Egyesület telephelye: 8135 Dég, Jókai Mór u. 6.
   • Az Egyesület telephelye: 6000 Kecskemét, 20036/5 hrsz.
   • Az Egyesület telephelye: 8776 Magyarszerdahely, Fő u. 50.
   • Az Egyesület telephelye: 6050 Lajosmizse, 0325/21 hrsz.
  4. Az Egyesület működési területe: Magyarország Az Európai Unió és a vele szomszédos országok területe.

II. Az Egyelület célja és feladatai

  1. Az Egyesület célja:

   • A környezetvédelem iránt elkötelezett emberek szakmai összefogásának, tevékenységük elismertségének elősegítése oktatási, ismeretterjesztési és gyakorlati képzések által.
   • Környezetvédelem iránti elkötelezettség iskoláskorban történő nevelésének elősegítése.
   • Az egészséges, élhető környezetet népszerűsítő rendezvények szervezése, népszerűsítő kiadványok, informatikai oktatóprogramok készítése, kiadása, adatbázisok létrehozása, kezelése, és azok támogatása.
   • Környezettudatos életmód népszerűsítése érdekében elsősorban a gyerekek és az ifjúság körében szabadidős sport tevékenységek, és a szabadban végezhető testmozgásokat népszerűsítő rendezvények szervezése és lebonyolítása, az ezen tevékenységek elterjedését szolgáló gyakorló bázisok létrehozása és működtetése.
   • A természetes, az élhető környezet védelme céljából, tekintettel az allergiás megbetegedések fokozatos növekedésére az allergén növények (elsősroban a Magyarországon nem őshonos parlagfű) élőhelyeinek feltérképezése, nyílvántartása. A parlagfűvel jelentősen szennyezett területek parlagfű mentesítése.
   • A természet védelme céljából a Kárpát-medencében megtalálható gombafajok élőhelyeinek feltérképezése, nyilvántartása, és élőhelyeik megóvása.
   • A hulladékkal ill. más környezetre káros anyaggal szennyezett élőhelyek kármentesítése. A környezet védelme céljából az illegális hulladéklerakók feltérképezése, nyilvántartása és felszámolása, a fellelt hulladékok lehetőség szerinti újrahasznosítása.
   • A környezetterhelés csökkentése érdekében a megújuló és újrahasznosítható energiaforrások (szélenergia, napenergia, geotermikus energia, bioenergia, egyéb) felhasználási lehetőségeinek megismertetése a társadalommal, és az ezekkel kapcsolatos ismeretek hasznosításának a gyakorlatban történő alkalmazása. A megújoló energiaforrások kiaknázásának fokozására irányuló beruházások elősegítése.
   • Az aktív és ökoturizmus fejlődésének segítése, természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos turisztikai attrakciók fejlesztése és működtetése. Az aktív és ökoturizmussal foglalkozó szervezetek, személyek szakmai összefogása, tevékenységük segítése és a környezet-és természetvédelem elveinek, gyakorlati eredményeinek minél jobb beépíthetősége érdekében a szolgáltatásaikba.
   • Környezettudatos életmódot népszerűsítő egészségügyi programok szervezése és lebonyolítása.
   • A környezetvédelemmel kapcsolatos innovációk támogatása, fejlesztése valamint az innovációk eredményeinek gyakorlati alkalmazásának segítése, és elterjedésüknek növelése a hátrányos helyzetű emberek életébe való alkalmazhatóság terjesztésével, ez által a hátrányos helyzetű emberek életminőségének javítása.
   • Az állatvédelem területén elsősorban a fiatalkorú lakosság mentális és erkölcsi fejlődésének elősegítése, a szolidáris és fejlett állattartási kultúra kialakítása érdekében.
  2. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

  3. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.

  4. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

III. Az Egyesület tagsága

  1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat. A rendes tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme és két tag támogató nyilatkozata alapján – az Egyesület Elnöksége dönt.

   Az Egyesület tagjának jogai:

   • részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;

   • a tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;

   • felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül köteles választ adni;

   • az Egyesület Elnökségének csak magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet tagja, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva;

   • indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;

   • betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;

   • a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.

  2. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. A pártoló tag tagdíj fizetésére nem köteles és a felsoroltakon kívül a szervezet vonatkozásában egyéb jogai és kötelezettségei nincsenek.

  3. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják.

  4. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását. Az Egyesület tagjai kötelesek tagdíjat fizetni.

  5. A tagsági viszony megszűnik:

   • a tag halálával,
   • az Egyesület megszűnésével,
   • a tag kilépésével,
   • a tag kizárásával.
  6. Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül

   • azt a tagot, aki hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette meg a tagdíjat.

   • azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott.

   Az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a Közgyűlés dönt.

   A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, tizenöt napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet.

  7. Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

  8. A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól. A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek tekinthető az Elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatával, miután az Elnökség a következő Közgyűlésen tájékoztatja a jelenlévőket a lemondott tag személyéről, és a lemondás elfogadásra kerül.

  9. A tagdíjat az Elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg.

IV. Az Egyesület szervezete

  1. Az Egyesület szervei:
   • Közgyűlés
   • Ellenőrző Bizottság
   • Elnökség
  2. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkotja. A Közgyűlést évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A Közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes. A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést.

  3. A Közgyűlést össze kell hívni:

   • ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,
   • ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,
   • ha a felügyeleti szerv a Közgyűlés összehívását elrendeli.
  4. A Közgyűlés összehívása az elnök feladata.

  5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok teljes tagságának több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül.

  6. A Közgyűlés üléseit az egyesület Elnöke vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat.
   A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít.

  7. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

   • az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének a kimondása;
   • az Alapszabály elfogadása, módosítása;
   • az évi költségvetés meghatározása;
   • tisztségviselők megválasztása;
   • tagdíj mértékének megállapítása;
   • az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
   • döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.
  8. A Közgyűlés határozatai egyszerű többséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

  9. A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:

   • az Alapszabály elfogadásához, módosításához;
   • az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához;
   • a tag kizárásával kapcsolatos határozatához.
  10. A tisztségviselők (Elnökség, Főtitkár, Ellenőrző Bizottság) megválasztása titkos szavazással történik. Megbízatásuk 5 éves időtartamra szól. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani.

  11. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely Egyesületi tag jogos magánérdekének védelme vagy közérdek ezt szükségessé teszi.

  12. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.

  13. Elnökség

   Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az Elnökség ülései nyilvánosak.

   Az Elnökség határozatait egyhangú döntéssel hozza. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább 2 elnökségi tag jelen van. Az Elnökség üléseire – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg.

  14. A három tagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából öt éves időtartamra.

  15. Az Elnökség feladata és hatásköre:

   • tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;
   • a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység;
   • az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;
   • az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása;
   • az Elnök éves beszámolójának elfogadása;
   • személyzeti munka irányítása;
   • tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;
   • az Egyesület tagjainak kizárásával kapcsolatos eljárás;
   • minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.

   Az Elnökség határozatképes, ha tagjai közül legalább ketten jelen vannak. Az Elnökségnek csak olyan személy lehet a tagja, aki nincsen eltiltva a közügyek gyakorlásától és tagja az Egyesületnek.
  16. Az Egyesület tisztségviselői

   1. Az Egyesület elnöke

   2. Az Egyesület elnökét öt éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.
    Az Elnök feladata és hatásköre:
    • az Egyesület tevékenységének irányítása;
    • a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;
    • döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben;
    • a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
    • kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
    • irányítja az Elnökség munkáját;
    • vezeti az Elnökség üléseit;
    • képviseli az Egyesületet;
    • intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
    • összehívja az Elnökség üléseit;
    • vezeti az ügyintéző apparátust;
    • irányítja az Egyesület gazdálkodását;
    • utalványozási jogot gyakorol;
    • gyakorolja a munkáltatói jogokat;
    • minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.
   3. Az Egyesület alelnöke

   4. Az Elnököt távollétében az alelnökök vagy az alelnökök egyike helyettesíti. Helyettesítés esetén az alelnök teljes joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az elnök jogait.

   5. Az Egyesület Főtitkárja
   6. A Főtitkár az Egyesületet önállóan képviseli.

    A Főtitkár - az Elnök munkatársaként is - vezető szerepet tölt be az Egyesület tevékenységének irányításában. Az egyesületi költségvetés keretei között - a jogszabályoknak, az alapszabályoknak és az ügyrendnek megfelelően - rendelkezik az Egyesület anyagi eszközeivel és képviseli az Egyesületet; dönt azokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak más egyesületi szerv hatáskörébe, illetve ideiglenes intézkedéseket tesz az érintett szervek ülései közötti időszakban. Az Egyesület tevékenységéről köteles a Közgyűlésnek és az Elnökségnek esetenként beszámolni.

  17. Összeférhetetlenségi szabályok

   Az Elnökség/Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
   a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
   b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

   Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
   a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
   b) az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
   c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást - illetve
   d) az a) - c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

   Az Egyesület megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki.
   Az elnökségi tag/Ellenőrző Bizottsági tag, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

V. Az Egyesület vagyona és gazdálkodása

  1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt.

  2. Az Egyesület működésésez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:

   • tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg;
   • magán és jogi személyek támogatásai;
   • az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;
   • rendezvény bevétel;
   • pályázatokon elnyert támogatások;
   • egyéb bevételek.
  3. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek.

  4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységből származó bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.

  5. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben az Elnök és az Alelnök, vagy az Elnök és a Főtitkár, vagy az Alelnök és a Főtitkár Együttes aláírása szükséges.

VI. Ellenőrző Bizottság

  1. Az Egyesület felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság, amely három főből áll. Az Ellenőrző Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

  2. Az Ellenőrző Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek. Az Ellenőrző Bizottság tagjai megbízásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatok értelmében vállalják.

  3. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, működésére az Elnökség működésének szabályait kell alkalmazni.
   Az Ellenőrző Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület Közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni.
   Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza.
   A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az Ellenőrző Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet az Ellenőrző Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.

VII. Az Egyesület megszűnése

  1. Az Egyesület megszűnik:
   • ha a Közgyűlés feloszlását kimondja,
   • ha feloszlatják,
   • ha más szervezettel egyesül,
   • ha az Egyesület szétválik,
   • ha megszűnését megállapítják.

Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az Egyesület volt ügyintéző szerve, az Elnökség jár el.

VIII. Vegyes és záró rendelkezések

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi II. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak.


Az egyesület tagjainak és tisztségviselőinek névsora:

Elnök:
Szlovák Gábor (1141 Budapest, Szomolány u. 15.) a Heves megyei tagszervezet titkára

Alelnökök:
Del-Fabró Miklós (6000 Kecskemét, Liget u. 6.) Bács-Kiskun megyei tagszervezet titkára

Főtitkár:
Urbán Zoltán (2013 Pomáz, Vróczi út 6/A.) a Veszprém megyei tagszervezet titkára

Ellenőrző Bizottsági tagjai:
Ács Attila (1152 Budapest, Cserba E. u. 21.)
Benyhe Imre(1239 Budapest, Vecsés u. 48.)
Szirt Attila(1196 Budapest, Báthory u. 140.) a Somogy megyei tagszervezet titkára

További tagok:
Borsós Attila (2600 Vác, Rácz Pál u. 5.) az összevont Budapesti és Pest megyei tagszervezet titkára
Lernyei Csaba (2543 Süttő, Rákóczi út 61.) Komárom – Esztergom megyei tagszervezet titkára
Lőrinc Sándor (8776 Magyarszerdahely, Fő u. 50.) a Zala megyei tagszervezet titkára
Milichovszky Sándor (2463 Tordas, Szabadság út 7.)
Orosz András (4400 Nyíregyháza, Vörösmarty u. 4/a.) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tagszervezet titkára
Rácz Zsolt (5905 Orosháza, Gizella u. 18.) a Békés megyei tagszervezet titkára
Rozsmann Tibor (1064 Budapest, Izabella u. 82. I./7.) a Fejér megyei tagszervezet titkáraKelt: Budapesten, 2011. november hó 1. napján

Friss hírek

Fotó – idézőjel „ ”

május 05., 23:42

következő hirdetés „ ”

Fotó – idézőjel „ ”

május 05., 23:42

következő hirdetés „ ”

Fotó – idézőjel „ ”

május 05., 23:42

következő hirdetés „ ”

Fotó – idézőjel „ ”

május 05., 23:42

következő hirdetés „ ”

Következő menü

Fotó – idézőjel „ ”

május 05., 23:42

következő hirdetés „ ”

Fotó – idézőjel „ ”

május 05., 23:42

következő hirdetés „ ”

Fotó – idézőjel „ ”

május 05., 23:42

következő hirdetés „ ”